Wellness Information

Veiligheid, beveiliging en welzijn

Bijgewerkt op 28 september 2023

De veiligheid, beveiliging, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers, partners en klanten hebben onze hoogste prioriteit op MagicCon: Amsterdam en alle RX-evenementen.

We werken nauw samen met het congrescentrum, onze beveiligingsleveranciers, lokale, provinciale en nationale wetshandhavingsinstanties en volksgezondheidsmedewerkers/-adviseurs om risico's te identificeren en beoordelen en veiligheids- en beveiligingsplannen te ontwikkelen voor elk evenement. De beleidslijnen en procedures op deze pagina gelden voor elke 'deelnemer' tijdens eender welk RX-evenement op welke manier dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle exposanten, deelnemers, sprekers, gasten, professionals, de media, medewerkers, crewleden, contractanten, leveranciers, beveiligers of anderen die op welke manier dan ook deelnemen aan het evenement.

Elke evenementdeelnemer moet zich bewust zijn van de volgende procedures tijdens onze evenementen:

 • Het kan zijn dat de beveiliging je om hulp vraagt, zowel buiten het gebouw, bij de ingang of binnen.
 • Je bent verplicht om de id-badges/bewijzen voor het evenement te dragen die jou zijn verstrekt
 • Er gelden veiligheidsmaatregelen en operationele plannen tijdens onze evenementen, met inbegrip van:
  • Controle van badges/tickets
  • Fysieke screening/tassencontrole
  • Toezicht via beveiligingscamera's waarvan de beelden worden opgenomen en gemonitord
  • Beveiligers in uniform en burger
  • Crowdmanagement/stewards, bewegwijzering en afzettingen, zoals nodig
 • De beveiligingsmaatregelen kunnen omvatten:
  • Detectiepoortjes of handscanners
  • Beveiligers in uniform en burger
  • Politiehonden ter beveiliging en detectie

We verzoeken elke evenementdeelnemer het volgende in acht te nemen:

 • Plan voldoende tijd in voor controles aan de ingang. Wees geduldig en blijf beleefd tijdens veiligheidscontroles
 • Hou persoonlijke bezittingen te allen tijde bij je en laat geen voorwerpen onbeheerd achter RX en het evenement zijn niet verantwoordelijk voor gestolen of kwijtgeraakte eigendommen
 • Meld alles wat ongebruikelijk, verdacht of afwijkend op je overkomt aan een beveiliger of crewlid
 • Draag altijd een identiteitsbewijs met foto bij je
 • Respecteer alle beleidsmaatregelen van het evenement en volg de bewegwijzering en de instructies van evenementmedewerkers op. Het kan zijn dat er tijdens het evenement operationele aanpassingen plaatsvinden
 • Hou je gezondheid in de gaten en kom niet naar het evenement als je je ziek voelt
 • Hou rekening met de persoonlijke grenzen van je mededeelnemers en respecteer deze, zodat iedereen kan genieten van het evenement
 • Na je laatste bezoek aan het evenement kun je je badge binnen weggooien of nadat je weer thuis bent, maar niet in de vuilnisbakken rondom het congresgebouw

Gedragscode

De Gedragscode van RX is ingesteld om een omgeving te scheppen en bewaken waarin iedereen waardig, respectvol en fatsoenlijk wordt behandeld. In dit verband verwachten wij dat elke 'deelnemer' tijdens eender welk RX-evenement op welke manier dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle exposanten, deelnemers, sprekers, gasten, professionals, de media, medewerkers, crewleden, contractanten, leveranciers, beveiligers of anderen die op welke manier dan ook deelnemen aan het evenement, zich gedurende het jaar in overeenstemming met deze Gedragscode gedraagt.

Hou rekening met de persoonlijke grenzen van je mededeelnemers en respecteer deze, zodat iedereen kan genieten van het evenement.

RX voert een ZEROTOLERANCEBELEID ten aanzien van intimidatie in welke vorm dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

 • stalken
 • intimidatie
 • aanstootgevende verbale uitingen
 • fysiek geweld en/of aanranding
 • bedreigingen
 • pesterijen of foto's en opnames maken zonder toestemming
 • aanhoudende verstoring van presentaties en andere events
 • 'gender policing' bij toiletbezoek
 • ongepast fysiek contact
 • ongewenste fysieke aandacht
 • seksueel expliciet, suggestief en/of provocerend gedrag of gebaren
 • symbolen van haat

met betrekking tot, maar niet beperkt tot:

 • ras
 • kleur
 • nationale herkomst
 • gender
 • genderidentiteit
 • genderpresentatie
 • seksuele geaardheid
 • burgerlijke staat
 • leeftijd
 • lichaamsgrootte
 • beperking
 • uiterlijk
 • godsdienst
 • nationaliteit
 • zwangerschap

Als iemand gedrag vertoont dat niet in overeenstemming is met deze Gedragscode, dan onderneemt RX onmiddellijk naar eigen inzicht actie, met inbegrip van verwijdering van de betreffende persoon van het evenement zonder terugbetaling. Ons beleid geldt voor IEDEREEN die deelneemt aan een RX-evenement.  Deze Gedragscode is van toepassing op ALLE deelnemers.

We wijzen je erop dat iedereen op eender welk moment intimidatie kan melden aan de evenementcrew/-beveiligers. Wanneer je je ongemakkelijk voelt door het gedrag van iemand anders, of ziet dat dit iemand overkomt, neem dan onmiddellijk contact op met de evenementcrew/-beveiligers. Indien nodig nemen de evenementcrew/-beveiligers contact op met de plaatselijke politie, escorteren je, bieden je een veilige plek of helpen diegenen die intimidatie ondervinden op een andere manier.

Verboden activiteiten 

Het evenementbeleid en de procedures van RX zijn van toepassing op elke 'deelnemer' tijdens eender welk RX-evenement op welke manier dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle exposanten, deelnemers, sprekers, gasten, professionals, de media, medewerkers, crewleden, contractanten, leveranciers, beveiligers of anderen die op welke manier dan ook deelnemen aan het evenement. Elke deelnemer is verantwoordelijk voor het eigen gedrag tijdens deelname aan het evenement of willekeurig onderdeel van het evenement. Voogden zijn verantwoordelijk voor het gedrag van minderjarigen die deelnemen aan het evenement of willekeurig onderdeel van het evenement.

Door deelname op welke manier dan ook aan dit evenement gaat elke deelnemer ermee akkoord en erkent ten opzichte van RX en zijn evenementpartners ('management') geen van de volgende 'verboden activiteiten' te zullen ondernemen tijdens het evenement en ook anderen niet hiertoe, direct of indirect, aan te zetten:

(i) het verloop van het evenement te belemmeren, hinderen of op welke manier dan ook te verstoren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gangpaden, ingangen of uitgangen versperren, rennen, voordringen in de rij, plaatsen in de rij bezethouden voor anderen, over afzettingen of leuningen springen, obscene taal gebruiken, schreeuwen, gillen, anderen aanzetten tot ontwrichtend gedrag, tijdlimieten negeren, aanwijzingen of verboden niet opvolgen van de medewerkers van het management en/of de moderatoren aan de deelnemers, of op welke manier dan ook deelname aan het evenement van een andere deelnemer verhinderen;

(ii) eender welke content te verspreiden, dragen, uitzenden, uploaden, weergeven of op welke manier dan ook te laten rondgaan die privacy- of publiciteitsrechten schendt, of onjuist, onwettig, in overtreding, lasterlijk, obsceen, pornografisch, intimiderend, bedreigend, grof of opruiend is, of die het management anderszins ongewenst acht, dit naar eigen inzicht te bepalen door het management;

(iii) gedrukt of opgenomen materiaal van welke aard dan ook te verspreiden tenzij er voorafgaande toestemming is verkregen van het management;

(iv) zich uit te geven als een andere persoon of entiteit of vergelijkbare frauduleuze activiteiten te ondernemen;

(v) goederen of diensten te verkopen, goederen of diensten tentoon te stellen, verzoeken van welke aard dan ook te doen of commerciële activiteiten te ontplooien zonder voorafgaande toestemming van het management;

(vi) de persoonlijke gegevens, e-mailadressen of andere contactgegevens van andere deelnemers aan het evenement te oogsten, verzamelen of proberen te verzamelen zonder de toestemming van deze deelnemers;

(vii) andere deelnemers aan het evenement te belasteren, intimideren, mishandelen, bedreigen of bedriegen.

(viii) de beveiliging, integriteit of een correct verloop van het evenement te bemoeilijken, onmogelijk te maken, beschadigen, verwijderen of op een andere manier te verstoren;

(ix) toegang te krijgen tot eender welke ongeoorloofde en voor het management gereserveerde zone;

(x) toegang te krijgen tot eender welk digitaal platform geassocieerd met het evenement door middel van een robot, spider, scraper, crawler of andere geautomatiseerde middelen voor welk doel dan ook;

(xi) deel te nemen aan het evenement met een illegaal doel, of in overtreding van toepasselijke lokale, provinciale, nationale of internationale wetgeving en regelgeving met inbegrip van, maar niet beperkt tot wetten inzake intellectueel eigendom en andere eigendomsrechten, gegevensbescherming en privacy;

(xii) te roken in het congrescentrum tijdens een live-event, met inbegrip van, maar niet beperkt tot sigaretten, vapes en marihuana;

(xiii) alcohol te drinken of alcohol in bezit te hebben in het congrescentrum buiten de specifiek hiervoor aangewezen gebieden. Niemand jonger dan 21 jaar mag alcohol consumeren in of rond het congrescentrum;

(xiv) illegale drugs of andere illegale substanties te gebruiken, verkopen of in bezit te hebben, met inbegrip van, maar niet beperkt tot onrechtmatig verkregen medicatie of medicatie die niet in de juiste dosering of niet voor het beoogde doel wordt gebruikt;

(xv) anderen te mishandelen, te stelen, vechten, zich in te laten met geweld van welke aard dan ook of tot geweld aan te zetten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot verbaal dreigen met geweld; en

(xvi) de volgende verboden items te bezitten en/of gebruiken in verband met het evenement:

 • een vuurwapen, munitie, mes of wapen van welke aard dan ook
 • voorwerpen die of speelgoed dat lijkt op vuurwapens, munitie, messen of wapens
 • voorwerpen om jezelf te verdedigen of iemand in bedwang te houden
 • vuurwerk of andere explosieve of brandbare voorwerpen
 • glazen houders
 • recreatieve apparaten zoals drones, speelgoed met afstandsbediening, skateboards, scooters, inline skates of schoenen met geïntegreerde wieltjes.
 • buggy's die meer dan 78,75 cm breed en 132 cm lang zijn
 • klapstoelen
 • selfiesticks
 • ballonnen.

OPMERKING: het management voert een ZEROTOLERANCDEBELEID ten aanzien van wapens van welke aard dan ook. Alles wat eruitziet als een echt geweer of pistool wordt door de beveiligers en de plaatselijke politie beschouwd als een echt geweer of pistool.

Welzijnsinformatie 

RX hecht veel belang aan gezondheid en welzijn. In dit kader hebben we richtlijnen en vereisten opgesteld op basis van lokale, provinciale en nationale volksgezondheidsrichtlijnen, en de input van onafhankelijke adviseurs en onze congrescentrumpartners voor een zo veilig en comfortabel mogelijke ervaring. Elke 'deelnemer' tijdens eender welk RX-evenement op welke manier dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle exposanten, deelnemers, sprekers, gasten, professionals, de media, medewerkers, crewleden, contractanten, leveranciers, beveiligers of anderen die deelnemen wordt verzocht de details, vereisten en links hieronder door te nemen voor een beter begrip van wat er wordt verwacht tijdens het evenement.

Schoonmaak en hygiëne

RX heeft nauw samengewerkt met onze congresgebouwpartners om ervoor te zorgen dat de schoonmaak- en hygiënestandaarden overeenstemmen met de aanbevelingen van de volksgezondheidsinstanties of deze overtreffen.  Meer informatie over het belang dat het congrescentrum hecht aan volksgezondheid en veiligheid vind je op de website van het congrescentrum.

Medische en nooddiensten

Neem contact op met de medewerkers van het congrescentrum of het evenement of met de beveiligers als je medische hulp of dringend assistentie nodig hebt. Er zijn medische diensten, zoals eerstehulpverleners en een EHBO-kamer, beschikbaar.

Bij een hartstilstand of een ander ernstig noodgeval, zoals brand, kun je het noodnummer van RAI Amsterdam bellen: +31 (0)20 549 12 34. Vermeld je naam, wat er aan de hand is en de exacte plek van het incident (wees zo specifiek mogelijk). Op de website van het congrescentrum vind je meer informatie over de regels van het gebouw, het operationeel beleid en de nooddiensten.

Toegankelijkheid 

RX verbetert constant zijn inspanningen om volledig toegankelijke evenementen te organiseren voor personen met beperkingen. We moedigen je aan om contact op te nemen met het evenementteam op [email protected] voor behoeften die te maken hebben met je beperking.

Mocht je vragen hebben over de toegankelijkheid van het gebouw of ons toegankelijkheidsbeleid of wil je feedback en suggesties geven om je ervaring te verbeteren, neem dan gerust contact met ons op. Ons toegankelijkheidsteam zal elk verzoek van iemand met een beperking onder de loep nemen en indien redelijkerwijs mogelijk ons beleid, onze gebruiken en procedures, of onze hulpmiddelen of diensten aanpassen, waardoor een gast volledig kan genieten van de diensten die worden aangeboden op het evenement. We raden je aan om een dergelijk verzoek ruim van te voren in te dienen, zodat wij in staat zijn om het te beoordelen en eraan te voldoen.

Voor meer informatie over de toegankelijkheid van RAI Amsterdam, zoals parkeren, ingangen, mobiliteitsvoertuigen, hulpdieren, speciale ruimtes om borstvoeding te geven of toiletten met verschoningstafel, kun je de website van het congrescentrum raadplegen of contact met ons opnemen op het bovenvermelde e-mailadres.

Stilteruimtes

Mocht je even weg willen van het lawaai of het hectische programma of een plek nodig hebben om te mediteren/bidden, dan is er een stilteruimte beschikbaar tijdens het evenement. De precieze locatie vind je op de plattegrond van het evenement. Denk aan anderen als je de ruimte gebruikt en onthoud dat het niet de bedoeling is dat je praat of je mobiel gebruikt in de stilteruimte. 

Gezondheid

Kom alsjeblieft niet naar het evenement als je je ziek voelt. Alle deelnemers moeten de Gezondheids- en veiligheidsbevestiging lezen en bevestigen dat zij in staat zijn om hieraan te voldoen voordat ze aankomen op het evenement. Iedereen die zich ziek voelt of ziekteverschijnselen krijgt op een willekeurig moment tijdens het evenement moet hun/zijn/haar arts raadplegen en diens aanwijzingen opvolgen. 


Gezondheids- en veiligheidsbevestiging

We wijzen je erop dat er bij elk evenement of in elke openbare ruimte, met inbegrip van dit evenement, het risico bestaat dat je wordt blootgesteld aan besmettelijke ziekten, met inbegrip van COVID-19. Voordat je je registreert en het evenement bijwoont, verzoeken we je de meest recente volksgezondheidsinformatie te lezen die voor de locatie van het evenement geldt.  Door het evenement bij te wonen, erken je dit inherente risico voor jezelf en/of een minderjarige die het evenement bijwoont en voor wie jij als voogd optreedt, (samen 'jij') en als voorwaarde voor toegang tot het evenement erken, begrijp en bevestig je dat je je dient te houden aan alle toegangs- en deelnamevoorwaarden (die van tijd tot tijd kunnen worden bijgewerkt) en aan de vereisten inzake veiligheid en gezondheid tijdens het evenement, alle lokale volksgezondheidsregels en -richtlijnen van de betreffende stad en/of staat/provincie die gelden op het moment van toegang en, waar van toepassing, dat je bewijs levert van de naleving van toegangsvereisten.

Met betrekking tot deze bevestiging is een 'minderjarige' elk individu jonger dan achttien (18) jaar of die nog niet de volwassenenleeftijd heeft bereikt zoals bepaald door het rechtsgebied van de woonplaats van dit individu. Met 'voogd' bedoelen we een ouder of wettelijk voogd van een dergelijke minderjarige, of een ander individu dat het Evenement bijwoont, ouder is dan achttien (18) jaar en in loco parentis handelt voor een dergelijke minderjarige. We verwijzen je naar de deelnamevoorwaarden voor het evenement om de leeftijdsvereisten voor toegang te bevestigen.